Historie Novohradská kovárna

Novohradská kovárna představuje velmi cenný příklad kovářské živnosti, založené v roce 1719 kovářem Ferdinandem Grössingerem. Patřilo k ní i malé hospodářské zázemí, jak bylo v té době běžné. Řemeslo přecházelo v této rodině z otce na syna po několik generací. Ještě v roce 1879 zde byl zmiňován August Grössinger jako podkovář a ranhojič. Po válce, Byla rodina Grossingerových odsunuta, sloužila pouze k bydlení.

Posledním majitelem byl malíř pan Karba, jehož tvorba byla inspirována krajinou Novohradska.Zemřel tragicky v roce 1999.

V roce 2000 koupilo bývalou kovárnu Město Nové Hrady a provedlo její celkovou rekonstrukci. Většina prvků stavby byla demontována, restaurována, doplněna a vrácena zpět na původní místo. Jen málo částí je nových a ty jsou provedeny jako materiálové i tvarové repliky původních.

Od roku 2003 má Novohradskou kovárnu v pronájmu Společnost Rožmberk o.p.s. a ve spolupráci s uměleckým kovářem Danielem Černým a celou řadou dalších dobrovolníků zde pořádá kovářská setkání a různé akce pro veřejnost. Probíhají zde ukázky kovářské práce, vánoční a velikonoční setkání, kulturní akce a řemeslné kurzy.

Dnes se řadí mezi významné turistické cíle Města Nové Hrady.

© The Bear (2022)